WhatsApp
PAYLAŞ
KAYDIR

BLOG

Uluslararası ölçekte projeler için yeterli, güvenilir bir kuruluş olarak alanımızda ülkemizin bilgi ve deneyim birikimine katkıda bulunmaktır.

İç mimarlık ile dekorasyonun farkı

  • 139 Görüntüleme

İÇ DEKORASYON NEDİR?

Dekoratör, daha çok bir mekanın estetik kaygıları ile ilgilidir. Bu kişiler iç tasarımı sadece sanatsal anlamda ele alırlar. Dekoratörler, binanın teknik özellikleri ve tadilat konusunda bilgi ve yetki sahibi değildirler.

Dekoratör, bir yapının oluşumunda başından beri projeyi takip etmezler, tasarımında, çiziminde ve detay çözümlemelerinde yer almazlar. Dekorasyon ile uğraşan kişiler, zemin, duvar malzemesi, mobilya seçimi, mekanda sergilenecek olan sanat eserlerinin seçimi gibi konular ile ilgilenirler.

Tüm dekoratör ve iç mimarlar, işlerini başarılı bir şekilde tamamlamak için iç tasarım sanatını kavramış olmaları gerekmektedir.

ÖZET

  • İç mimarlık, bir yapıyı oluşturan elemanların farkında olarak, iç mekanı sanatsal ve teknik altyapısı ile en doğru şekilde çözen kişidir. Bu süreç binanın tasarımından itibaren başlar.
  • İç mekan tasarımı, inşa edilmiş bir yapının iç planlamasını ve tasarımını yapan kişilerdir.
  • Dekoratörler ise oluşan iç mekanda kullanılacak ögeleri ve renk düzenlerini seçen kişidir.

‘İç mekan tasarımı’ terimi çok geniş bir biçimde kullanılır ve çok çeşitli beceri seviyeleri ve uygulayıcıları hesaba katabilir. Burası genellikle karışıklığın geldiği yerdir. Bununla birlikte, belirli bir meslekte çeşitli beceri seviyeleri tüm disiplinlerde ortaktır.

İç mekan tasarımı eğitimi ile ilgileniyorsanız, niteliklerinizin çok rekabetçi bir endüstride başarı şansı vereceğinden emin olmak için kararınızı vermeden önce becerilerinizin nerede yattığını dikkatli bir şekilde düşündüğünüzden ve  iyice araştırdığınızdan emin olun.

Mimarlık günümüzde alt dallarını serbest bırakmış, derinleşmiş ve detaylara kök salmıştır. Ortaya çıkan anlamca eski ama uygulamada yeni terimler türemiş olmakla birlikte kavram kargaşaları oluşmuştur. Birbiri ile en çok karıştırılan kavramlar mimarlık alt dalları olan; iç mimar ve dekoratör terimleridir. Genel kavram kargaşası bu mesleklerin görev ve sorumluluklarının nerede başlayıp nerede sona erdiğidir.

01.
Copyright © 2021. mimarim.net Her Hakkı Saklıdır. kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.
ÜSTE ÇIK